Faillissementsaanvraag als incassomiddel

De meeste schuldenaren willen een faillissement voorkomen, omdat de gevolgen groot zijn. Het vermogen van de schuldenaar komt onder beheer van een curator en vaak worden hun bezitting verkocht. Doordat de gevolgen dramatisch zijn voor de schuldenaar, is een faillissementsaanvraag een zeer effectief drukmiddel. Ze zullen vaak alsnog tot betaling van de factuur overgaan als ze vrezen dat een faillissementsaanvraag wordt ingediend. 

De schuldenaar moet wel de indruk hebben dat u echt wil dat het faillissement van hem wordt uitgesproken. Daarom wordt hij via ons platform geïnformeerd over het feit dat u gebruik maakt van ons platform.

U moet aan twee voorwaarden voldoen om het faillissement van een schuldenaar succesvol aan te vragen. Als eerste moet uw vordering opeisbaar en onbetwist zijn. In andere woorden moet de betalingstermijn verstreken zijn en de schuldenaar heeft geen geldige reden om u niet te betalen. Daarnaast heeft u een steunvordering nodig. Dit betekent dat u niet de enige schuldeiser bent. Een rechter zal toetsen of aan die voorwaarden is voldaan. 

U kunt op een gemakkelijke manier een steunvordering op ons platform vinden. Wij sturen om de druk op de schuldenaar op te voeren, laten wij hem weten dat u naar een steunvordering zoekt. De schuldenaar krijgt dan ook de kans om alsnog te betalen. 

Op het moment dat u een steunvordering vindt, kunt u een faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De rechtbank zal tijdens een rechtszitting controleren of aan alle voorwaarden voor een succesvolle faillissementsaanvraag is voldaan.