Incassoprocedure starten

Herinneringen, aanmaningen, uiterste en wettelijke betalingstermijnen. Allemaal problemen. Als na de zoveelste aanmaning de rekening nog niet is betaald, wat dan?

Dan moet u een incassoprocedure starten. Het doel van een incassoprocedure is dat u zo snel mogelijk uw geld krijgt. En wel tegen zo min mogelijk kosten. Het is al vervelend genoeg dat de schuldenaar niet betaalt.

Hoe verloopt een incassoprocedure?

Hoe een incassoprocedure verloopt hangt van een aantal factoren af, zoals:

  • de hoogte van de vordering die u heeft;
  • de rechtsmaatrelen die u wilt treffen, zoals een conservatior beslag;
  • wie u inschakelt voor een incassoprocedure: incassobureau, deurwaarder of advocaat.

De stappen van een incassoprocedure

In het kort laat de incassoprocedure zich als volgt samenvatten.

Nadat u een professional, zoals een advocaat of gerechtsdeurwaarder heeft ingeschakeld, zal deze professional de schuldenaar of debiteur in het algemeen een laatste kans geven om te betalen. Als de schuldenaar of debiteur dan nog niet betaalt, zal de professional u vragen of u een procedure bij een rechter wil starten. Die procedure is nodig om een vonnis te krijgen. Dit vonnis wordt ook wel een executoriale titel genoemd. Een executoriale titel heeft u nodig om uiteindelijk via een gerechtsdeurwaarder bij de schuldenaar of debiteur betaling van de geldsom waar u recht op heeft, af te dwingen. Om betaling af te dwingen kan de gerechtsdeurwaarder zelfs zaken van de schuldenaar verkopen of beslag leggen op bankrekeningen, salaris of uitkeringen. De bank, de werkgever of de uitkeringsinstantie moet dan aan de deurwaarder betalen en niet aan de schuldenaar of debiteur. De debiteur zal het geld dat aan u toekomt, aan u uitbetalen.

De kosten van een incassoprocedure

Een incassoprocedure gaat gemoeid met kosten. Die kosten moeten soms door schuldenaar of debiteur aan u vergoed worden. Maar de praktijk leert dat niet alle kosten vergoed worden. U zult zien dat u altijd minder overhoudt dan waar u recht op had. Daarom is het ook zo belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Een goedkopere incassomethode is het aanvragen van een faillissement en het dreigen ermee.

Besluit u wel een incassoprocedure te starten, dan krijgt u allereerst te maken met buitenrechtelijke incassokosten. Dit zijn de kosten die u kunt doorberekenen aan de schuldenaar voor de werkzaamheden om de vordering buiten een gerechtelijke procedure om te incasseren, zoals aanmaningskosten en de kosten van de professional die u inschakelt om u te helpen. Die kosten zijn wel aan bepaalde voorwaarden gebonden. Soms zit er een maximum aan de kosten die mogen worden doorberekend als buitengerechtelijke incassokosten. De regels staat in het “besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.”

Zodra u een procedure start, moet u altijd griffiekosten, ook wel griffierechten genoemd, betalen. Dit zijn de kosten via aan de rechter moeten worden betaald om er voor te zorgen dat de rechter de zaak behandeld. De hoogte van de griffierechten zijn bij wet bepaald. Ze zijn terug te vinden op de website van de rechtspraak. Als u een procedure wint, zullen de griffierechten door de schuldenaar of debiteur aan u terugbetaald moeten worden.

De grootste kostenpost is vaak de kosten van de juridische bijstand tijdens een procedure. En het grootste probleem is dat die kosten in het algemeen niet helemaal vergoed worden. De rechter bepaalt namelijk aan de hand van een zogeheten liquidatietarief op welke som u recht heeft. De hoogte is afhankelijk van uw vordering. In het Nederlandse rechtssysteem wordt er vanuit gegaan dat het incasseren van een lagere vordering minder kost dan het incasseren van een hogere vordering. Het liquidatietarief is terug te vinden op de website van de rechtspraak.

Als de schuldenaar het vonnis niet nakomt, zal een deurwaarder het vonnis ten uitvoer moeten leggen. Ook hier zijn kosten meegemoeid. Deze moet de schuldenaar, debiteur in principe ook betalen.

Samengevat kan worden gesteld dat dus een deel van uw kosten moeten worden terugbetaald als u de zaak wint. Niet alles! Daarom is het ook zo belangrijk om een methode te gebruiken die zo min mogelijk kosten en zoveel mogelijk opbrengt. Ik verwijs naar de pagina over de incasso!

Maar wat als te doen als u het gehele incassotraject hebt doorlopen en de schuldenaar heeft nog niet betaald?

U kunt dan nog overwegen het faillissement aan te vragen.