Incassoprofessionals

Als deurwaarder, advocaat of medewerker van een incassobureau heeft u er iedere dag mee te maken: onwillige schuldenaren. Ze kunnen niet betalen of willen uw opdrachtgever niet betalen. U heeft geen idee waar u zich op kunt verhalen of het kost heel veel tijd en moeite om te achterhalen waar de verhaalsmogelijkheden liggen.

Het dreigen met een faillissementsaanvraag is vaak nuttig. Veel schuldenaren willen een faillissement voorkomen, omdat een curator dan een onderzoek gaat doen.  Na een serieuze dreiging met een faillissementsaanvraag wordt dan alsnog betaald.

Als het dreigen geen effect heeft, dan is de volgende stap de faillissementsaanvraag. Maar dan moet u wel over een steunvordering beschikken. Met de toenemende privacyregels wordt het steeds moeilijker die te vinden. Via ons platform kunt u naar steunvorderingen zoeken en met andere schuldeisers in contact komen. Daarvoor hebben we twee methoden ontwikkeld, waarvan een op dit moment bruikbaar is.

Op dit moment is het mogelijk om via een geïndividualiseerde zoekopdracht naar een steunvordering te zoeken. We werken aan een oplossing om ook via een verzamelbestand zoekopdrachten uit te voeren.

Bij geïndividualiseerd zoeken kunt u als incassoprofessional aangeven dat u als gemachtigde optreedt. Als een steunvordering is gevonden, ontvangt u de contactgegevens van de andere schuldeiser die ook een zoekopdracht heeft gedaan. Voor meer informatie over de werkwijze, wordt verwezen naar de desbetreffende pagina.

Indien het uw voorkeur geeft om via een verzamelbestand zoekopdrachten te doen, verzoeken wij u daartoe een mail te sturen naar info@twosolve.nl.