Privacyverklaring

Ongemerkt deelt u allerlei persoonsgegevens met ons. Door gebruik te maken van onze diensten of uw contact met ons. Met deze gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om. In deze verklaring leest u meer over hoe we omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

We onderscheiden drie soorten gebruikers van onze website of app waarvan we persoonsgegevens verwerken:

 • Gebruikers die interesse tonen in ons en hiervoor gegevens bij ons achterlaten
 • Gebruikers die interesse hebben in onze producten en diensten en hiervoor gegevens bij ons achterlaten
 • Gegevens van derden die achtergelaten zijn door gebruikers van onze producten en diensten

Deze privacyverklaring gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door TwoSolve B.V., gevestigd te Diepenweg 5, 8161 CT Epe, KVK-nummer: 80839223. Wij handelen in overeenstemming met de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Soort gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn?
Gegevens over wie u bent (Bedrijfs)naam, adres, e-mailadres.
Betaalgegevens Gegevens van wie betaald heeft, wanneer er een betaling heeft plaatsgevonden.
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website en app Cookies, IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website of app gebruikt.
Gegevens die we van andere partijen ontvangen Gegevens van derden die ingevoerd worden in de app.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. We verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om een overeenkomst met u te kunnen aangaan
 • Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
 • Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen 
 • Voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid per gebruiker.  

Soort gebruiker Wat is het bewaarbeleid?
Gebruiker die interesse heeft in onze producten of diensten We bewaren deze gegevens voor de termijn zoals de Belastingdienst of een verzekeraar voorschrijft.
Derde die vermeld is door een geïnteresseerde gebruiker We bewaren deze gegevens nooit langer dan één jaar na het invoeren, tenzij binnen dit jaar een andere gebruiker dezelfde gegevens invoert. 

We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Deze rechtsgronden hanteren we: 

 • De wettelijke verplichting
 • Uw uitdrukkelijke toestemming
 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Ons gerechtvaardigd belang, zoals een marketing-belang.

We geven uw gegevens aan derden door als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Bijvoorbeeld in het kader van cloud-computing gebruiken we derde partijen – zoals SaaS – om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

We geven ook gegevens door als we daartoe verplicht zijn of als u ons de opdracht geeft.

Als we vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik van onze producten of diensten, dan kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Recht op inzage en rectificatie

U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op gegevenswissing 

U kunt ons vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Wij hoeven dat niet altijd te doen. En soms mogen wij dit ook niet doen. Bijvoorbeeld als wij uw gegevens vanwege wettelijke verplichtingen nog moeten bewaren.

Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken tijdelijk te beperken. Dat betekent dat we tijdelijk minder gegevens van u verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een overeenkomst met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens

We verwerken uw gegevens alleen wanneer we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Daar kunt u bezwaar tegen maken. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

Heeft u een algemene vraag of klacht over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@twosolve.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ja, onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze wijzigingen voor u van belang zijn. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kunt u steeds terugvinden op: www.twosolve.nl/privacyverklaring.