Welkom bij TwoSolve

TwoSolve wil schuldeisers met elkaar in contact brengen, zodat schuldenaren zich niet kunnen verschuilen achter de toenemende anonimisering als het gevolg van globalisering en strenge privacyregels.

Het ontstaan van TwoSolve.

Het idee achter TwoSolve is bedacht en uitgewerkt door een team van insolventiespecialisten en it-specialisten met ervaring.  Zij zagen dat door de digitalisering steeds meer behoefte aan en aandacht voor privacybescherming ontstaat, maar dat die bescherming ook een keerzijde heeft.  Namelijk dat schuldenaren zich achter die privacyregels kunnen verschuilen. Dat maakt het moeilijk voor schuldeisers om hun vorderingen te incasseren.

Daarnaast zorgt de digitalisering voor globalisering van de handel tussen bedrijven en consumenten. Ook dit heeft tot gevolg dat bedrijven soms geen idee hebben wie hun schuldenaren zijn. De afstanden zijn groot.

Met andere woorden: digitalisering zorgt voor anonimisering.

Om misbruik te voorkomen, kan het belangrijk zijn dat schuldeisers met elkaar in contact komen om ervaringen uit te wisselen en eventueel samen maatregelen te treffen, zoals het aanvragen van het faillissement van een schuldenaar. Met dit idee in het achterhoofd heeft TwoSolve een platform ontwikkeld, zodat schuldeisers met elkaar in contact kunnen komen.